Ημέρες Πληροφόρησης

Με επιτυχία ολοκληρωθήκαν και οι δύο κύκλοι των Ενημερωτικών Ημερίδων με σκοπό τη διάχυση του γενικού σκοπού, των επιμέρους στόχων και των ειδικών δράσεων του Έργου PROACTIVE.

Τον Μάρτιο του 2018, πραγματοποιήθηκαν από το ΚΕ.ΜΕ.Α. 10 Ενημερωτικές Ημερίδες στους Δήμους όπου υλοποιείτο η εκπαιδευτική παρέμβαση με την υποστήριξη των αντίστοιχων δημοτικών αρχών, με στόχο την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας των τοπικών αρχών, υπηρεσιών και φορέων σχετικά με τους σκοπούς του Έργου Proactive. Ακολούθησε ο β’ κύκλος Ημερίδων που διενεργήθηκαν κυρίως σε Αττική και Βόρειο Ελλάδα τον Αύγουστο 2018, καθώς και από 3 έως και 19 Οκτωβρίου 2018.

 Co-funded by the “Rights, Equality and Citizenship 2014 – 2020” Programme of the European Union.

 REFERENCE NUMBER: JUST/2015/RDIS/AG/DISC/9451

“The content of the current website reflects only the views of the partnership of the project and the European Commision is not responsible for any use that may be made of the information it contains.”