Πιλοτική Εφαρμογή

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πιλοτική εφαρμογή του Έργου PROACTIVE που πραγματοποιήθηκε στο Χαλάνδρι Αττικής και στους Αμπελοκήπους Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Από το Μάιο μέχρι και το Νοέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες δράσεις: 10 Στοχευμένες Ημερίδες με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών Ρομά κοινοτήτων, 7 Διαδραστικές Θεματικές Ημέρες, με τη συμμετοχή μελών των τοπικών κοινοτήτων Ρομά και 4 Βιωματικά Εργαστήρια για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ αστυνομικών, στελεχών Κοινωνικών Υπηρεσιών, εκπροσώπων Δημοτικών Αρχών, διαμεσολαβητών Ρομά και μελών των τοπικών Ρομά κοινοτήτων, και την εμπέδωση της ανάγκης συναντίληψης και συλλειτουργίας σε θέματα κοινωνικής ένταξης και προληπτικής ασφάλειας.

 Co-funded by the “Rights, Equality and Citizenship 2014 – 2020” Programme of the European Union.

 REFERENCE NUMBER: JUST/2015/RDIS/AG/DISC/9451

“The content of the current website reflects only the views of the partnership of the project and the European Commision is not responsible for any use that may be made of the information it contains.”