ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Newsletters του Έργου

Δυνατή Κοινωνική Αλυσίδα – Ασφαλείς τοπικές κοινωνίες
Συλλειτουργία, επικοινωνία και αλληλοκατανόηση σε τοπικό επίπεδο για τη δημιουργία ασφαλών κοινωνιών

Tο Έργο

Σκοπός του Έργου PROACTIVE είναι η παροχή εργαλείων κοινωνικής διαμεσολάβησης σε αστυνομικό προσωπικό «πρώτης γραμμής», εστιάζοντας στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την εφαρμογή πολιτικών πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού της ευάλωτης ομάδας των Ρομά.

Μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός καινοτόμου συμμετοχικού μοντέλου κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, το Έργο αποβλέπει στην ενίσχυση του ρόλου του αστυνομικού προσωπικού ως αναπόσπαστου κρίκου της κοινωνικής αλυσίδας, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τον ρόλο των εκπαιδευμένων κοινωνικών διαμεσολαβητών Ρομά.

Κεντρικοί Άξονες του Έργου

Διερεύνηση αντιλήψεων – Ανάδειξη στερεοτύπων

Ανάδειξη στάσεων και αντιλήψεων των Ρομά ως προς τους αστυνομικούς, καθώς και των αστυνομικών σε σχέση με τους Ρομά, σε 4 περιοχές της Ελλάδας (Αττική, Πελοπόννησο, Κεντρική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία) με σκοπό τη διαμόρφωση μιας στοχευμένης μεθοδολογικής προσέγγισης.

Εκπαίδευση 360 αστυνομικών «πρώτης γραμμής» σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας

Διενέργεια 21 εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε περιοχές της Ελλάδας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά με την συμμετοχή, για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, ως συν-εκπαιδευτών του αστυνομικού προσωπικού, κοινωνικών διαμεσολαβητών Ρομά εκπαιδευμένων στο πλαίσιο υλοποίησης του Πανευρωπαϊκού Προγράμματος ROMED.

Πιλοτική παρέμβαση: Δημιουργία Τοπικών Ομάδων Δράσης σε επιλεγμένες περιοχές-στόχους με σκοπό την προώθηση ζητημάτων προληπτικής ασφάλειας

Ενδυνάμωση και ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης στο πεδίο μέσω της δημιουργίας Τοπικών Ομάδων Δράσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων Τοπικών Αρχών και Υπηρεσιών, εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων Ρομά και του εκπαιδευμένου αστυνομικού προσωπικού.

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρέμβασης - Υποβολή Συστάσεων Πολιτικής

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της προτεινομένης παρέμβασης με έμφαση στην συμπεριφορική αλλαγή του αστυνομικού προσωπικού και των μελών των κοινοτήτων Ρομά που συμμετείχαν σε αυτή, ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις, στάσεις και αντιλήψεις.

Υποβολή Συστάσεων Πολιτικής προς την Ελληνική Πολιτεία και τη διεθνή κοινότητα σε θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και εφαρμογής συμμετοχικών δράσεων προληπτικής ασφάλειας.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

  • Εκπαιδευμένοι αστυνομικοί «πρώτης γραμμής» με εξειδικευμένη γνώση σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας.
  • Ενημερωμένοι αστυνομικοί σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαδικασίες κοινωνικής ένταξης των Ρομά, με έμφαση στην εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου και αποστολής τους.
  • Αποφυγή πιθανής εμπλοκής αστυνομικών στελεχών σε πρακτικές διακρίσεων εις βάρος μελών των κοινοτήτων Ρομά.
  • Ανάπτυξη διόδων επικοινωνίας μεταξύ αστυνομικών στελεχών και μελών των κοινοτήτων Ρομά.
  • Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ αστυνομικών στελεχών και μελών των κοινοτήτων Ρομά σε τοπικό επίπεδο.

Εταίροι

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Συντονιστής του Έργου

http://kemea.gr

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

http://www.ekka.org.gr/

Αντίρροπον

http://www.antirropon.eu

CMT PROOPTIKI

http://cmtprooptiki.gr

Nέα &Εκδηλώσεις

Τελικό Συνέδριο PROACTIVE

Τελικό Συνέδριο PROACTIVE

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθήνα, το Συνέδριο Λήξης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου «PROACTIVE: Prevent Roma discrimination, providing mediation skills to police officers»...

Επικοινωνία

9 + 3 =

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014 – 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 REFERENCE NUMBER: JUST/2015/RDIS/AG/DISC/9451

«Για το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο η Εταιρική Σύμπραξη του Έργου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»