Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθήνα, το Συνέδριο Λήξης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου

«PROACTIVE: Prevent Roma discriminationproviding mediation skills to police officers» (Πρόληψη των διακρίσεων κατά των Ρομά μέσω της παροχής εργαλείων κοινωνικής διαμεσολάβησης σε αστυνομικούς) – JUST/2015/RDIS/AG/DISC/9451

Στην κοινοπραξία του Έργου συμμετείχαν οι φορείς – εταίροι: Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ως Συντονιστής του Έργου, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), ΑμΚΕ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ και Εταιρεία CMT PROOPTIKI.

Σκοπός του Έργου PROACTIVE, του οποίου η υλοποίηση ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου 2016 και ολοκληρώθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2018, ήταν η συντονισμένη και ευρεία προώθηση των θεμάτων προληπτικής ασφάλειας σε επίπεδο πόλης, για πρώτη φορά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της εκπαίδευσης 369 αστυνομικών πρώτης γραμμής σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης, σε πολλαπλά σημεία της χώρας και της πιλοτικής δοκιμής της δέσμευσης των εκπαιδευμένων αστυνομικών με τη συνεργασία τοπικών Αρχών και Υπηρεσιών και τοπικών κοινοτήτων Ρομά.

Καινοτόμο στοιχείο της παρέμβασης PROACTIVE υπήρξε η ανάληψη του ρόλου του εκπαιδευτή του αστυνομικού προσωπικού από δίδυμα συν-εκπαιδευτών, αποτελούμενα από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και έμπειρους κοινωνικούς διαμεσολαβητές Ρομά.

Για πρώτη φορά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αστυνομικοί και εκπρόσωποι των κοινοτήτων Ρομά συνεργάστηκαν συστηματικά, ως μέλη της ίδιας κοινωνίας με κοινά συμφέροντα και κοινή στόχευση, προκειμένου να εκπαιδεύσουν σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης εκπροσώπους της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Τροχαίας, της Άμεσης Δράσης, των Ο.Π.Κ.Ε., Αστυνόμους της Γειτονιάς και προσωπικό τοπικών Αστυνομικών Τμημάτων.

Στο Συνέδριο Λήξης του Έργου, σκοπός του οποίου ήταν η ανακοίνωση των επιμέρους δράσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίησή του και των αποτελεσμάτων τους, συμμετείχαν πλέον των 130 στελεχών Τοπικών Αρχών και Υπηρεσιών, αστυνομικών, κοινωνικών διαμεσολαβητών, μελών κοινοτήτων Ρομά και εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα Γεροβασίλη, ενώ κεντρικές ομιλίες απηύθυναν η Ειδική Γραμματέας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά κα Αικατερίνη Γιάντσιου και ο Βοηθός Προϊσταμένου Επιτελείου Ελληνικής Αστυνομίας / Α.Ε.Α., Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Σκαρτσής.

Μετά την ολοκλήρωση των ανοιχτών προς το κοινό εργασιών του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε κλειστό Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, αστυνομικών στελεχών, μελών κοινοτήτων Ρομά, κοινωνικών διαμεσολαβητών και στελεχών φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την παρουσίαση από μέρους της ομάδας έργου Συστάσεων Πολιτικής σε θέματα κοινωνικής ένταξης και προληπτικής ασφάλειας, με έμφαση στην ενίσχυση του αστυνομικού προσωπικού για τη βελτίωση των συναφών παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Το Έργο PROACTIVE εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα Κοινωνικής Πολιτικής και Προληπτικής Ασφάλειας του Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, που σκοπό έχει την ενίσχυση, διασύνδεση και συνεργασία Αρχών, Υπηρεσιών και φορέων ως αναπόσπαστων κρίκων της κοινωνικής αλυσίδας για τη δημιουργία ασφαλών συμπεριληπτικών κοινωνιών.