Εταίροι

 

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας(ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Συντονιστής του Έργου

http://www.kemea.gr/el/

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας με σκοπό τη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και την παροχή υπηρεσιών γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας και αντεγκληματικής πολιτικής. Ιδρύθηκε με νόμο το 2005 και αποτελεί την «δεξαμενή σκέψης» του Ελληνικού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το ΚΕΜΕΑ είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια (EOS) και έχει οριστεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την προστασία Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (2008/114/EC). Το ΚΕΜΕΑ συμμετέχει στην υλοποίηση περισσότερων από 60 ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα FP7, HORIZON 2020 κ.α.


Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

http://www.ekka.org.gr/

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με έδρα την Αθήνα. Σκοπός του Ε.Κ.Κ.Α. είναι ο συντονισμός του δικτύου των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα, αλλά και η παροχή υπηρεσιών επείγουσας κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης σε άτομα, οικογένειες και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες που διέρχονται κρίση ή περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Απο το 2013- 2016, αρμόδιο τμήμα του οργανισμού λειτούργησε ως Εθνικό Σημείο Επαφής για θέματα Ρομά, προωθώντας την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά και του μηχανισμού παρακολούθησης της.


Αντίρροπον

http://www.antirropon.eu/

Η Αντίρροπον δραστηριοποιείται από το 2001, αρχικά ως επιστημονική ομάδα υποστήριξης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αττική και στη συνέχεια ως φορέας υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ως Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Εστιάζει στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος όπου τα μέλη των κοινοτήτων Ρομά, μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό, μέσα από παρεμβάσεις, στις οποίες εμπλέκονται παιδιά και έφηβοι, σεμινάρια για εκπαιδευτικό προσωπικό και για εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


CMT PROOPTIKI

http://cmtprooptiki.gr/

Η C.M.T. PROOPTIKI δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στην παροχή υπηρεσιών Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Προγραμμάτων και Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, έχει υποστηρίξει στην υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ φορείς όπως το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον ΟΚΑΝΑ, το Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.α. Η εταίρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση Ευρωπαϊκών Έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ε.Ε. με έμφαση, μεταξύ άλλων, σε προγράμματα που αφορούν στην ομάδα στόχο των Ρομά.

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014 – 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 REFERENCE NUMBER: JUST/2015/RDIS/AG/DISC/9451

«Για το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο η Εταιρική Σύμπραξη του Έργου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»