Τελικό Συνέδριο PROACTIVE

Τελικό Συνέδριο PROACTIVE

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθήνα, το Συνέδριο Λήξης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου «PROACTIVE: Prevent Roma discrimination, providing mediation skills to police officers»...

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014 – 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 REFERENCE NUMBER: JUST/2015/RDIS/AG/DISC/9451

«Για το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο η Εταιρική Σύμπραξη του Έργου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»